Ściągnij, zapisz i wyślij przez internet – nieskomplikowane wyjście złożenia PIT.

Podatnik, w terminie do 30 kwietnia, ma obowiązek składania, w określonym dla własnego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym, roczny bilans przychodów i rozchodów. W podliczeniu PIT za 2014, przygotowanym stosownie z ustalonymi regułami wzoru, powinny zostać pokazane osiągnięte w przeciągu roku ciężary fiskalne objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W deklaracji trzeba zakreślić wielkość podatku dochodowego, a także notyfikację o zapłaconych do fiskusa przedpłatach na podatek – jeśli takowe zaistniały.

finanse, rachunki

Najprostszą formą składania zeznania jest przekazanie go w punkcie podawczym Urzędu Skarbowego. Niewykluczone jest także złożenie informacji alternatywną metodą. Powszechne zrobiło się nadawanie zeznania podatkowego w formie pisma elektronicznego, bezpośrednio do organu podatkowego, połączone z uzyskaniem urzędowego poświadczenia otrzymania.

Złożenie zeznania przy udziale sieci nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikację płatnika, przeprowadza się przy udziale pięciu danych osobowych dotyczących podatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od płatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu uwidoczniona w zeznaniu lub rocznym zsumowaniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany formularz elektroniczny. Więcej informacji: rozliczenie pit przez internet

Wysłanie PIT w formie elektronicznej to łatwy, szybki, niezagrożony sposób na roczne rozliczenie podatkowe. Ponadto, sumowanie PIT online, nie nastręcza niekoniecznych formalności i wydatków. Rozliczenie deklaracji online daje również możliwość wnioskowania o odpowiednie ulgi i odliczenia – druk do odliczeń.

Dzięki temu mamy także gwarancję prawidłowego uzupełnienia pisma ze wszystkimi załącznikami. Jest to środek zachwalany przez wielu księgowych oraz zalecany przez towarzystwa ekonomiczne. Podliczenie za 2014 rok, składane w 2015 roku, nie będzie różniło się dużo od tego z poprzedniego roku. Nie wprowadzono bowiem, dużych poprawek w rabatach podatkowych oraz nie zmniejszono obszaru ich obowiązywania.