Część swego podatku można zadysponować oraz oddać fundacjom. Nie zapominaj o tym, oni liczą na wsparcie

Każdego roku nadchodzi chwila, gdy podatnicy powinni złożyć swe deklaracje podatkowe. Łączy się to z uzupełnieniem stosownego druku, a później dostarczeniem go do wymaganego Urzędu Skarbowego. W zależności, czy rzeczony dokument wskaże zwrot podatku czy konieczność jego zapłaty, trzeba później uiścić żądaną sumę albo czekać na zwrot nadpłaconego podatku. Przy okazji wypełnienia deklaracji można też przekazać 1% podatku potrzebującym osobom lub instytucjom.

Dlaczego warto oddać jeden procent podatku?

1% podatku bez wątpienia nie wydaje się zawrotną kwotą, jednak potrzebującym rzeczywiście się przyda. Dzięki pieniądzom otrzymanym od podatników organizacje pożytku publicznego mają możliwość zdziałać dużo dobrego. Zazwyczaj są to instytucje, które utrzymują się z darowizn ludzi oraz pozyskanych sponsorów, jak także z przeróżnych akcji charytatywnych i zbiórek organizowanych w ciągu roku. Przekazanie na ich rzecz 1% podatku okaże się okazaniem wsparcia słusznej sprawie oraz ogromną pomocą.
papiery

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Czym są organizacje pożytku publicznego?

Bez wątpienia sporo osób jest ciekawych, kim okazują się wspomniane organizacje pożytku publicznego, którym przekazuje się wspomniany procent podatku – zajrzyj na stronę . To przeważnie przeróżne fundacje oraz ośrodki zajmujące się pokrzywdzonymi przez los osobami oraz czworonogami. To organizacje które otaczają opieką chore i niepełnosprawne dzieci bądź staruszków, ale także hospicja lub schroniska dla bezdomnych zwierząt. Status organizacji pożytku publicznego posiadają też stowarzyszenia ekologiczne, jakie gromadzą środki na zapobieganie wyginięciu rzadko spotykanych zwierząt i roślin. Jak widać, wybór organizacji pożytku publicznego stał się wyjątkowo szeroki, więc każdy podatnik znajdzie cel, któremu zechce przekazać własny procent.Czy ja za to płacę?

Podatnicy nie powinni się obawiać, przekazanie 1% podatku nie wiąże się z najmniejszymi kosztami obciążającymi ich portfel. W momencie, jeśli nie zadeklarują, że zamierzają oddać wspomniany procent podatku potrzebującym, pieniądze te po prostu zostaną przekazane na rzecz skarbu państwa. Jeżeli jednak wskażą w formularzu, że pragną oddać cząstkę podatku jakiejś fundacji, urząd skarbowy prześle środki na rachunek wskazanej przez numer KRS organizacji.